ND 839

Algemeen

Daadkrachtig in beveiliging

Missie & Geschiedenis

Sinds 1995 heeft Top Nederland Security de beveiligingswereld in beweging gebracht als pionier in duidelijkheid en daadkracht. Waar beveiligingsbedrijven en politie meegingen in de-escalerend optreden en een laisser-faire beleid, gaven wij vanaf de eerste werkdag de voorkeur aan een andere strategie. Beveiligers hadden blauwe logo’s, conflict vermijdend optreden en casual uniformen en mochten alleen signaleren van problemen. Top Nederland Security startte met de missie dit te doorbreken.

Ons logo werd rood en opvallend, de auto’s zwart-wit en aanwezig. Strakke uniformen voor medewerkers met een goede basisconditie en houding. Kritische en duidelijke communicatie deed de rest.

Inmiddels is de beveiligingswereld ook doordrongen van de baten van duidelijkheid en begint verandering op te treden. Gelukkig, want dat geeft ons de bevestiging van een werkende strategie, welke we tot op de dag van vandaag blijven voortzetten.

Bij een eerste bezoek zullen wij uw behoeften en uw wensen inventariseren. Ons K4 stelsel is daarbij een leidraad om met een optimale mix van techniek, kennis en ervaring buitengewone oplossingen aan te kunnen bieden.

Kracht

Kenmerkend voor ons is betrokkenheid met elkaar en met onze klanten. Deze kracht wordt bepaald door slagvaardigheid binnen de organisatie. Daarnaast geldt trouw en loyaliteit naar klanten en medewerkers. Kijken naar mogelijkheden en kansen om extra service te bieden.

Kritisch

Om goede beveiliging te kunnen leveren zijn wij actief en gemotiveerd bij veranderingen in de beveiligingsmarkt. Wij luisteren en geven indien nodig een tegengeluid. Een kritische houding en strenge eisen aan onszelf hebben bewezen op lange termijn het beste resultaat te geven in het gezamenlijk doel: “Duidelijkheid en een prettige samenwerking”.

Kostenbesparend

Voor een open en langdurige samenwerking is het altijd lonend mee te blijven denken, vanuit de opdrachtgever, om de kosten beheersbaar te houden. Veiligheidsvoorwaarden en –maatregelen op een zodanige wijze combineren dat voor alle partijen een goede maar ook betaalbare oplossing ontstaat.

Kwaliteit

Altijd het beste er uit halen. Kennis, kunde en daadkracht door ook op het laatste moment beslissingen te kunnen nemen waar je achter staat. Wij verwachten van al onze mensen dat zij het werk uitvoeren met liefde en overtuiging. Nadenken over de meerwaarde en efficiëntie wij onze klanten kunnen bieden. “Kwaliteit” krijgt pas inhoud als men op een betrokken en verantwoordelijke manier omgaat met alle mogelijkheden.