ND 839

Algemeen

Daadkrachtig in beveiliging

NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering

iso9001 logoNieuwe normen binnen de ISO-regelgeving waren al eerder aangekondigd. Top Nederland Security had al snel besloten direct mee te varen op de nieuwe koers.

Structuur en wijzigingen in de ISO

Een belangrijke verandering is, is de toepassing van de ISO-structuur voor normen voor managementsystemen, de HLS (higher level structure) genoemd.

Enkele belangrijke inhoudelijke punten die in de nieuwe ISO-9001:2015 vorm kregen krijgen zijn de integratie van “stakeholder-management” en de integratie van “risicomanagement”.

Het idee achter stakeholder-management is dat bij het vaststellen van de bedrijfsstrategie en het bedrijfsbeleid op passende wijze rekening wordt gehouden met de klant, de leverancier en de medewerkers, maar ook met eventuele andere belanghebbenden zoals de overheid, maatschappelijke omgeving, etc. Dit idee van stakeholdermanagement komt ook terug in de gedachte dat een organisatie erg goed naar de organisatie-context moet kijken (de omgeving waarin ze opereert, dus de belanghebbenden).

Deze strategie voert Top Nederland Security al jaren. In het licht van de ISO waren er zeker veranderingen. Met de juiste portie energie, wijzigingen in ons handboek en herschrijven een aantal procedures waren we dan ook niet verbaasd dat de regelgeving exact aansloot op onze missie.

Geslaagd en gecertificeerd.